पावसाचा पडदा

पावसाचा पडदा.

Advertisements

पावसाचा पडदा

 

पावसाचा पडदा

अनिरुद्ध बनहट्टी

 

घनदाट कोसळणारा आवाज
अनाहत बधीर कान
पावसाच्या पडद्यामागे
सुन्न झालेले भान

 

ती निघून गेली तेव्हापासून
आकाश वितळून कोसळतंय
डोळ्यातला पाऊस सर्व
आकाशाचा उतरला गर्व

 

समईत जाळणारी वात
विझलेली धूर पांघरून
भर दुपारी असे कसे
आले दाट अंधारून

 

दैवाने असे सततच
माझ्याशी वैर मांडले
आता तर आकाशातून
माझे धोधो रक्त सांडले

आदरांजली

अनिरुद्ध बनहट्टी

शब्द असे उन्मत्त माजले अर्थ कोळुनी प्याले

निरर्थ मग हे भाषांमधले कवितेच्या कामी आले

 

भगवे गर्द माळुनि देखिल विधवा झाली सांज

नभा टेकली विलक्षण रात्र कवटीची वाजे झांज

 

डोळ्याने सुगंध स्पर्शता स्तनास चांदणे रुते

धूसर डोंगर स्पष्ट धुके हे आकाश मात्र रिते

 

हंबरगायी सळसळ गवती डंख विषारि त्रिशूळ

गर्भगृही अंधाराच्या फुटले नागांचे वारूळ

 

वेद पुराणे रुसून बसली कृष्णाचा ऐकून पावा

यशवदेला फुटला पान्हा गायी करिति दुरावा

 

जडावले अंबर काळे झुंबर लोंबती ढगांचे घोस

पाऊसकाळी रक्तसकाळी मदिरेचा झाला सोस

 

कमरेत वाकली पाल ग्रेसफुल चुकचुकला काजवा

हॉस्पिटलाच्या शुभ्रप्रकाशी फुलपाखरांचा थवा

 

राजपुत्र घोड्यावरून चौखुर उधळत गेला

सर्व मुलीही निघून गेल्या गुलाब वाळवण्याला

Advertisements